• Cegla szlifowana Eder

Polityka Prywatności

 

Obowiązki informacyjne zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych (RODO)

Celem niniejszej Polityki Prywatności jest przekazanie informacji o najważniejszych aspektach dotyczących przetwarzania danych na naszej stronie internetowej. 

 

Zasadniczo mogą Państwo korzystać z naszej strony internetowej bez podawania danych osobowych. W przypadku poszczególnych usług mogą jednak obowiązywać inne przepisy, które zostały opisane poniżej.

 

Informacje ogólne

Celem przetwarzania Państwa danych osobowych (zwanych dalej „danymi”) na naszej stronie internetowej jest dostarczenie informacji na temat materiałów i obiektów budowlanych, prezentacji i oferty usług w tym zakresie.

W niniejszej Polityce Prywatności informujemy Państwa o:

 

 • nazwiskach i danych kontaktowych administratorów
 • wszystkich celach przetwarzania Państwa danych
 • podstawach prawnych działań związanych z przetwarzaniem, w tym ewentualnie naszego uzasadnionego interesu
 • wszystkich odbiorcach Państwa danych
 • ewentualnym przekazywaniu Państwa danych do państw trzecich i podstawie prawnej do tego
 • okresie przechowywania Państwa danych oraz kryteriach ustalania tego okresu
 • kategoriach przetwarzanych danych
 • pochodzeniu Państwa danych
 • prawach podmiotów danych

 

Odpowiedzialny za ochronę danych jest

Ziegelwerk Freital Eder GmbH
Wilsdruffer Straße 25, 01705 Freital
E-mail: service@ziegel-eder.de

 

Tony Nobst, pracownik mobilplus Systemhaus GmbH, został wyznaczony na zewnętrznego inspektora ochrony danych:

 

Tony Nobst
datenschutzteam@mobilplus.it
+49 35204 – 270 350

www.datenschutz-genie.de

Państwa prawa i dane do kontaktu

Zgodnie z RODO mają Państwo następujące prawa podmiotu danych, z wyjątkami przewidzianymi we właściwych przepisach:

 

 • prawo do informacji (art. 15 RODO),
 • prawo do sprostowania (art. 16 RODO),
 • prawo do usunięcia (art. 17 RODO),
 • prawo do ograniczenia przetwarzania (art. 18 RODO),
 • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania (art. 21 RODO),
 • prawo do przenoszenia danych (art. 20 RODO),
 • prawo do złożenia skargi do organów nadzoru (art. 77 RODO, w szczególności niemieckiego organu ochrony danych),
 • prawo do odwołania zgody (art. 7 ust. 3 RODO), jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody, ze skutkiem na przyszłość.

 

Mogą Państwo również złożyć przez nas skargę na przetwarzanie Państwa danych osobowych do organu nadzorującego ochronę danych.

Jesteśmy przez cały czas do Państwa dyspozycji w przypadku dalszych pytań dotyczących danych osobowych.

Osoby nieletnie

Nasza strona internetowa i usługi nie są przeznaczone dla osób nieletnich i nie zamierzamy zbierać żadnych informacji od tych osób. Jeśli rodzic lub opiekun prawny osoby nieletniej uważa, że jego dziecko mogło przekazać nam dane osobowe, prosimy o skierowanie do nas wiadomości na dane kontaktowe podane poniżej, a my następnie usuniemy przekazane nam dane osobowe zgodnie z obowiązującymi przepisami i niniejszą Polityką Prywatności.

Bezpieczeństwo danych

tosujemy odpowiednie środki techniczne i organizacyjne oraz środki ostrożności (TOM), aby zapobiec nieautoryzowanemu dostępowi, przetwarzaniu i nieautoryzowanej lub przypadkowej utracie danych.

 

Obejmuje to na przykład szyfrowanie komunikacji z nami za pośrednictwem tej witryny internetowej w oparciu o protokół szyfrowania Secure Socket Layer (SSL).

 

Jakość naszego szyfrowania mogą Państwo sprawdzić pod poniższym linkiem: https://www.ssllabs.com/ssltest

Pragniemy zwrócić uwagę, że ze względu na brak możliwości zapewnienia pełnej ochrony przed dostępem osób nieupoważnionych, transmisja danych w Internecie może być obarczona lukami bezpieczeństwa.

Webhost

Serwer obsługujący tę witrynę znajduje się w Niemczech i jest obsługiwany przez firmę Networkinvest, Bergstraße 31, 01069 Drezno, z którą zawarliśmy umowę na przetwarzanie.

 

Inspektor ochrony danych: Markus Braune, Telefon: +49 (351) 20 25 00 10, E-mail: support@networkinvest.de

 

Więcej informacji można znaleźć na stronie www.networkinvest.de/datenschutz

 

Pliki dziennika serwera

Nasza strona internetowa rejestruje przy każdym jej wywołaniu szereg ogólnych danych i informacji za pośrednictwem automatycznego systemu.

 

Te dane i informacje ogólne są przechowywane w plikach dziennika naszego serwera Networkinsvest w Niemczech.

 

Rejestrowane mogą być

 • wykorzystywane typy i wersje przeglądarek,
 • system operacyjny używany przez system dostępu,
 • strona internetowa, z której system dostępu trafia na naszą stronę (tzw. polecający),
 • podstrony internetowe, do których można uzyskać dostęp za pośrednictwem naszej strony internetowej,
 • data i godzina dostępu do strony internetowej,
 • adres protokołu internetowego (adres IP),
 • dostawca usług internetowych systemu dostępu oraz
 • inne podobne dane i informacje wykorzystywane w przypadku ataków na nasze systemy informatyczne.

Przy czym, korzystając z wyżej wymienionych ogólnych danych i informacji, nie wyciągamy żadnych wniosków na Państwa temat.

 

Informacje te są niezbędne

 • do prawidłowego dostarczania zawartości naszej strony internetowej,
 • aby zoptymalizować zawartość naszej strony internetowej i reklamy dla niej,
 • aby zapewnić długoterminową funkcjonalność naszych systemów informatycznych i technologii naszej strony internetowej oraz
 • aby zapewnić organom ścigania informacji niezbędnych do ścigania w przypadku cyberataku.

 

Te anonimowo gromadzone dane i informacje są przez nas oceniane z jednej strony pod względem statystycznym, a z drugiej w celu zwiększenia ochrony danych i bezpieczeństwa danych w naszej firmie, aby ostatecznie zapewnić Państwu najlepszy możliwy poziom ochrony. Dane te mogą być przez nas przetwarzane na podstawie naszego uzasadnionego interesu zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.

Pliki cookie

Ta strona wykorzystuje następujące typy plików cookie, których zakres i działanie zostały wyjaśnione poniżej:

Przejściowe pliki cookie są automatycznie usuwane po zamknięciu przeglądarki. Obejmują one w szczególności pliki cookie sesji. Przechowują one tak zwany identyfikator sesji, dzięki któremu różne zapytania z przeglądarki mogą być przypisane do wspólnej sesji. Umożliwi to rozpoznanie Państwa komputera po powrocie na naszą stronę. Pliki cookie sesji są usuwane po wylogowaniu lub zamknięciu przeglądarki.

 

Stałe pliki cookie są automatycznie usuwane po określonym czasie, który może różnić się w zależności od rodzaju pliku cookie. Mogą Państwo w dowolnym momencie usunąć pliki cookie w ustawieniach bezpieczeństwa swojej przeglądarki.

Mogą Państwo również skonfigurować ustawienia przeglądarki zgodnie ze swoimi życzeniami i, na przykład, odmówić zaakceptowania plików cookie stron trzecich lub wszystkich plików cookie. Zwracamy jednak uwagę, że w tym przypadku może nie być możliwe korzystanie ze wszystkich funkcji tej witryny.

 

Na stronie www.cegla-eder.pl są ustawione następujące pliki cookie:

 

NazwiskoProducentCelTermin usunięcia
Piwik_authMatomo (wcześniej: PIWIK)Analiza sieciowaKoniec sesji
PIWIK_SESSIDMatomoAnaliza sieciowaKoniec sesji
_pk_id.17.aee2www.cegla-eder.plWitryna internetowa1 rok
_pk_ses.17.aee2www.cegla-eder.plWitryna internetowa30 min
fe_typo_userwww.cegla-eder.plWitryna internetowaKoniec sesji
privacyPolicyAcceptwww.cegla-eder.plWitryna internetowa1 miesiąc
Kontakt za pośrednictwem strony internetowej

Ze względu na przepisy prawne, nasza strona internetowa zawiera informacje, które umożliwiają szybki elektroniczny kontakt z naszą firmą i bezpośrednią komunikację z nami, także poprzez adres e-mail.

 

Jeśli skontaktują się Państwo z nami za pomocą wiadomości e-mail lub przez formularz kontaktowy, podane dane osobowe zostaną automatycznie zapisane.

 

Takie dane osobowe przekazane nam przez użytkownika na zasadzie dobrowolności będą przechowywane w celu przetworzenia lub skontaktowania się z nami.

Jak zbieramy Państwa dane?

Aktualnie można wprowadzić dane na naszej stronie internetowej i wysłać do nas wiadomość e-mail.

 

W przypadku kontaktu za pośrednictwem e-maila lub przez formularz kontaktowy dostarczone przez Państwa informacje (Państwa adres e-mail, ewent. imię i nazwisko oraz numer telefonu) zostaną przez nas przetworzone w celu udzielenia odpowiedzi na Państwa pytania.

Wygenerowane w związku z tym dane zostaną przez nas usunięte, jak tylko ich przechowywanie nie będzie już konieczne, bądź też przetwarzanie zostanie przez nas ograniczone w zależności od ustawowych wymagań dotyczących przechowywania.

 

W przypadku korzystania z usług dostawców celem realizacji poszczególnych zadań w ramach naszej oferty bądź wykorzystania Państwa danych do celów reklamowych, zostaną Państwo przez nas szczegółowo poinformowani o wymaganych procesach z podaniem kryteriów dotyczących okresów przechowywania.


 

a. Formularz kontaktowy na stronie internetowej

 

Po otrzymaniu wiadomości od Państwa, nasz podmiot przetwarzający Mittwald zarejestruje i zapisze datę i czas rejestracji oraz adres IP, z którego otrzymano rejestrację. Będzie to służyło wyłącznie do celów informacyjnych na wypadek, gdyby adres e-mail został użyty przez nieupoważnioną osobę.

 

b. Wiadomość e-mail

W przypadku wysłania do nas wiadomość e-mail, Państwa dane będą przez nas przetwarzane. Zgodnie z § 257 niemieckiego kodeksu handlowego [HGB], firmy handlowe są zobowiązane do przechowywania wiadomości e-mail, które zostały przez nich wysłane lub otrzymane, przez okres 6 lat.

Należy pamiętać, że niezaszyfrowane wiadomości e-mail wysyłane przez Internet nie są odpowiednio chronione przed nieautoryzowanym dostępem stron trzecich.

Dlaczego przetwarzamy Państwa dane?

W przypadku skontaktowania się z nami, np. tylko w celu otrzymania od nas informacji, Państwa dane będą przetwarzane w tym celu.

 

W przypadku skontaktowania się z nami, np. w celu zawarcia umowy, Państwa dane będą przetwarzane w tym celu.

 

Przetwarzanie Państwa zamówienia

 

Po przesłaniu danych zamówienia na naszej stronie internetowej lub w wiadomości e-mail, przekazane dane będą przetwarzane przez nas i przez odbiorców wymienionych poniżej w celu realizacji zamówienia w ramach naszych relacji biznesowych z Państwem w celu przetworzenia zamówienia i zarządzania nim.

 

W żadnym momencie Państwa dane nie będą gromadzone, linkowane ani w inny sposób powiązane z żadnymi danymi osobowymi zebranymi za pośrednictwem innych komponentów witryny w celach innych niż świadczenie obsługi klienta.

Dlaczego możemy przetwarzać Państwa dane?

Jeśli skontaktują się Państwo z nami, np. tylko w celu uzyskania od nas informacji, możemy przetwarzać Państwa dane na podstawie Państwa zgody zgodnie z artykułem 6 ust. 1 a) RODO i / lub art. 6 ust. 1 f) RODO.

Jeśli skontaktują się Państwo z nami, np. w celu zawarcia umowy, możemy przetwarzać Państwa dane na podstawie art. 6 ust. 1 b) RODO i, jeśli to konieczne, zapisywać je na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO.

 

a. Przetwarzanie Państwa zamówienia

Przetwarzanie danych osobowych, w tym danych osobowych przekazanych przez użytkownika, a także wszelkich specjalnych kategorii danych osobowych podanych bez żądania i dobrowolnie, jest dokonywane przez nas i odbiorców wymienionych poniżej na podstawie prawnej wynikającej z art. 6 ust. 1 zd. 1 b) oraz art. 9 ust. 2 a). RODO w celu zidentyfikowania Państwa jako klienta, zrealizowania danego zamówienia i prowadzenia z Państwem korespondencję. Przetwarzanie danych odbywa się na Państwa zapytanie i jest niezbędne do wymienionych celów w celu odpowiedniego przetworzenia Państwa zamówienia.

 

b. Marketing (ogólnie)

Uzasadniony interes na podstawie art. 6 ust. 1 zd. 1 f) RODO. Uzasadnionym interesem jest nasze zainteresowanie nawiązanej relacji biznesowej i jej zintensyfikowaniem z obecnymi i potencjalnymi klientami.

 

c. Newsletter, wykorzystanie zdjęć

Zgoda na podstawie art. 6 ust. 1 zd. 1 a) RODO.
Dane związane z przetwarzaniem w ramach prowadzenia e-mail marketingu będą przekazane podmiotowi przetwarzającemu w obrębie UE w celu przechowywania danych osobowych (dostęp przez Internet) i przetwarzania wiadomości e-mail oraz analizy zachowania reakcji. Transmisja danych odbywać się będzie na podstawie elektronicznie zawartej umowy na przetwarzanie zamówienia.

Jeśli otrzymują Państwo od nas Newsletter, dzieje się tak ze względu na Państwa funkcję jako osoby kontaktowej w zakresie przetwarzania zamówień lub celem wykonania działań przedumownych zgodnie z art. 6 ust. 1 p. 1 b) RODO i przekazywaniu Państwu istotnych informacji o produktach, zmianach organizacyjnych i aktualnych wydarzeniach.

Jakie dane przetwarzamy?

W zależności od udostępnianych nam dobrowolnie danych, przetwarzane przez nas dane mogą obejmować:

 

 • państwa dane kontaktowe (imię i nazwisko, adres, numer telefonu, adres e-mail itp.)
 • dane obiektu
 • specjalne kategorie danych osobowych podane nam przez Państwo bez żądania i dobrowolnie

 

Dostarczanie informacji na temat obiektów budowlanych odbywa się z Państwa strony na zasadzie dobrowolności. Im więcej informacji nam Państwo przekażą, tym lepiej będziemy mogli ocenić Państwa zapytanie.

 

Niemniej jednak wyraźnie prosimy, aby nie ujawniać żadnych danych, któremogą mieć niewielkie bądź nie mają żadnego znaczenia w ramach Państwa zapytania czy podania, lub które z prawnego punktu widzenia nie zostałyby uwzględnione. Dotyczy to w szczególności specjalnych kategorii danych osobowych ("wrażliwych").

Komu będą przekazywane Państwa dane?

Jeśli przetwarzanie odbywa się na podstawie artykułu 6 ust. 1 lit. f RODO, naszym uzasadnionym interesem lub uzasadnionym interesem spółek naszej Grupy jest przede wszystkim prowadzenie ogólnokoncernowego systemu zarządzania klientami do celów optymalizacji i uproszczenia administracji oraz marketingu bezpośredniego (środki marketingowe i informacyjne, w szczególności poprzez produkty i usługi oferowane przez następujące spółki Grupy). Są to:

 • Ziegelwerk Eder GmbH & Co KG (Austria)

 

Państwa dane będą podane w całości lub w części, ale tylko w takim zakresie i, jeśli to konieczne, do następujących administratorów:

 • banki (Płatności - Niemcy, Polska)
 • doradcy podatkowi (rachunkowość - Niemcy)
 • agencje windykacyjne (windykacja - Niemcy)
 • przedstawiciele prawni (egzekwowanie prawa - Niemcy)
 • sądy (egzekwowanie prawa- Niemcy)
 • organy administracyjne (Niemcy)

 

W szczególności Państwa dane będą przekazywane następującym odbiorcom:

 

Neonblue (Niemcy)
https://www.neonblue.de/datenschutz.html
Tworzenie kopii zapasowych, konserwacja i aktualizacje

 

Mailworx (Austria)
https://www.mailworx.info/de/impressum/datenschutz
Wysyłka e-maili, Newsletterów

 

Networkinvest (Niemcy)
https://www.networkinvest.de/datenschutz
Hosting sieci, przestrzeń sieciowa, poczta internetowa i administracja domen

 

FSG (Niemcy)
https://www.fsg-freital.de/impressum.html
Dostęp do Internetu, poczta internetowa

 

Telekom (Niemcy)
https://www.telekom.de/datenschutz-ganz-einfach
Połączenia telefoniczne

 

Vodafone (Niemcy)
https://www.vodafone.de/unternehmen/datenschutz-privatsphaere.html
Połączenia telefoniczne, dostęp do Internetu, poczta internetowa

 

VW (Niemcy)
http://rollout.volkswagen.de/content/de/brand/de/tools/navigation/footer/rechtliches/datenschutz.html
Telefon samochodowy, nawigacja

Przez jaki okres czasu przetwarzamy Państwa dane?

Państwa dane będą przechowywane w formie umożliwiającej identyfikację tylko tak długo, jak to konieczne do celu, w jakim są przetwarzane.

 

a. Informacja

Przekazując nam swoje dane za pośrednictwem tej strony internetowej lub poczty elektronicznej, wyrażają Państwo wyraźną zgodę, aby Państwa dane, w tym przekazane przez Państwo dane osobowe i specjalne kategorie danych osobowych przekazane bez żądania i dobrowolnie, były przez nas lub wymienionych powyżej odbiorców przetwarzane przez okres przetwarzania tych informacji.

Dlatego też, jeśli skontaktują się Państwo z nami wyłącznie w celach informacyjnych, Państwa informacje zostaną natychmiast usunięte lub usunięte po upływie odpowiedniego okresu odpowiadającemu treści wiadomości.

Po cofnięciu Państwa zgody usuniemy wszystkie Państwa - skumulowane - dane ze wszystkich baz danych lub zlecimy ich usunięcie

 

b. Zlecenie

Ze względu na przepisy handlowe i podatkowe, jesteśmy zobowiązani do zapisywania danych adresowych, płatności i zamówień na okres 10 lat. Jeśli skontaktują się Państwo z nami w celu zawarcia umowy, dane zostaną usunięte pod koniec 6 roku od momentu zaksięgowania ostatniego rachunku. W przypadku zawarcia umowy wszystkie dane wynikające ze stosunku umownego będą przechowywane do czasu wygaśnięcia tego okresu.

Po upływie 6 lat dokonujemy jednak ograniczenia przetwarzania, tj. państwa dane będą wykorzystywane wyłącznie w celu wywiązania się z obowiązków prawnych.
Ustawowe / prawne obowiązki przechowywania lub zobowiązania umowne, np. wobec klientów z tytułu gwarancji lub odszkodowania lub wobec kontrahentów są kolejną podstawą do dalszego przechowywania danych. (art. 6 ust. 1 zd. 1 c) RODO; art. 17 ust. 3 e) RODO oraz 30 lat po § 197 niemieckiego kodeksu cywilnego [BGB])

 

c. Dane marketingowe

Dane marketingowe są przechowywane przez okres 3 lat od ostatniego kontaktu.

Zbieranie danych od stron trzecich

Przetwarzanie danych niezebranych od podmiotu danych: 

Jeżeli dane nie są zbierane od samych podmiotów danych, następujące, dodatkowe kategorie danych osobowych są również gromadzone z publicznie dostępnych baz danych:

 

 • dane z ksiąg wieczystych
 • dane z rejestrów handlowych
 • dane z rejestrów firmowych
 • dane kredytowe, w tym historia płatności (np. zapytania do bezpłatnej informacji KSV)
 • dane dotyczące niewypłacalności
 • dane podawane w deklaracjach
Wtyczki (tzw. „plugins”)

Matomo (Piwik)

Ta witryna internetowa korzysta z usługi analizy internetowej Matomo (Piwik) do celów analizy i regularnego ulepszania korzystania z naszej strony internetowej.

Dzięki uzyskanym statystykom możemy udoskonalić naszą ofertę i uczynić ją bardziej interesującą dla Państwa jako użytkowników.

Podstawą prawną korzystania z Piwik jest art. 6 ust. 1 ust. zd. 1 f) RODO.

Pliki cookie są przechowywane na komputerze w celu przeprowadzenia tej oceny.

Informacje zbierane w ten sposób są przechowywane wyłącznie na naszym serwerze w Austrii.

Mogą Państwu ustawić ocenę, usuwając istniejące pliki cookie i uniemożliwiając przechowywanie plików cookie.

Zwracamy jednak uwagę, że w przypadku uniemożliwienia przechowywania plików cookie mogą Państwo nie być w stanie korzystać z tej witryny w pełnym zakresie.

Mogą Państwo uniemożliwić przechowywanie plików cookie, dokonując odpowiednich ustawień w Państwa przeglądarce.

Wystarczy usunąć znacznik wyboru znajdujący się od tym tekstem i aktywować wtyczkę rezygnacji („opt out plug in”), aby uniemożliwić korzystanie z programu Piwik.

Ta strona używa programu Piwik z rozszerzeniem „AnonymizeIP”. W rezultacie adresy IP są przetwarzane w skróconej formie, co oznacza, że można wyłączyć bezpośrednie odniesienie osobiste. Adres IP przesłany przez Piwik z przeglądarki nie zostanie połączony z innymi zebranymi przez nas danymi.

Program Piwik jest projektem typu „open source”. Informacje strony trzeciej dotyczące ochrony danych są dostępne na stronie piwik.org/privacy/policy.